Gemeente Noordoostpolder, gebiedsregisseur Ingrid Vriend en contactpersoon Wijkbeheer Henk Bakker

Website: www.noordoostpolder.nl

Politie Flevoland, wijkagent Edwin Ruight Tel: 0900-8844  Website: www.politie.nl

Woningbouwvereniging Mercatus, wijkconsulent Francien VriendWebsite: www.mercatus.nl

Welzijnsorganisatie Carrefour, buurtwerkers Mohamed BouhayoufWebsite: www.carrefour.nu