Gemeente Noordoostpolder, gebiedsregisseur Ingrid Vriend en contactpersoon Wijkbeheer Henk Bakker

Website: www.noordoostpolder.nl

Politie Flevoland, wijkagent Marion Koedijk

Website: www.politie.nl

Woningbouwvereniging Mercatus, wijkconsulent Francien Vriend

Website: www.mercatus.nl

Welzijnsorganisatie Carrefour, buurtwerkers Klaske Geerligs en Nancy Kamstra

Website: www.carrefour.nu