Jan Vos

Lid

Mijn werkzaamheden voor het Wijkplatform zijn heel divers. Zo fungeer ik als aanspreekpunt voor omwonenden en ben ik als oud-waterschapper de brug tussen Waterschap ZZL en Wijkplatform/Gemeente. Verder ben ik een echte doener en heb ik de afgelopen jaren geholpen bij diverse projecten, zoals het opknappen van de sokkel en de aanleg van de jeu de boulesbanen. Ook help ik jaarlijks mee met NLdoet en Burendag en dit jaar tevens met de schoonmaakactie in de wijk (Nederland schoon).

© Copyright - Wijkplatform de Zuidert - J. Postma