Angelique Michel

Waarnemend voorzitter/ secretaris

Vanaf de oprichting ben ik al betrokken bij het Wijkplatform.  In de renovatie van het wijkpark, het realiseren van de social sofa nabij het buurthuis en het opzetten en produceren van de wijkkrant Zuidert&Zo heb ik een belangrijke rol gespeeld. Mijn huidige werkzaamheden bestaan uit het fungeren als vraagbaak voor omwonenden, het verzorgen van de diverse subsidie-aanvragen voor - en het meedenken over de uitvoering van projecten.

© Copyright - Wijkplatform de Zuidert - J. Postma