WhatsApp buurtpreventie De Zuidert

WhatsApp Buurtpreventie is een Burgerinitiatief, voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we onze buurt veiliger!”

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente, politie en het wijkplatform juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Aanmelden voor de buurtpreventieapp De Zuidert kan door:

 1. een e-mail te sturen (onder vermelding van je naam, adres en mobiele nummer) aan: : buurtpreventiedezuidert@gmail.com;
 2. iemand die al lid is, te vragen om je toe te voegen.

De afgelopen maanden is er binnen deze buurtapp gecommuniceerd over zaken waarvoor de app niet bedoeld is, zoals gevonden/vermiste voorwerpen en – dieren. Samengevat als ruis. Dit heeft ertoe geleid dat veel wijkbewoners zich na verloop van tijd weer afmeldden voor deze app. De ruis is recentelijk afgenomen, o.a. doordat gebruikers elkaar wijzen op de regels en de beheerders  gebruikers verwijderen, die zich niet aan de volgende afspraken houden:

 1. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar oud.
 2. De politie komt alleen in actie wanneer een melding via 112 is gedaan.
 3. Als u iets verdachts opvalt in de buurt, gebruik dan de SAAR-volgorde:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer de politie via 1-1-2
  A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken. (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.)
  R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.
 4. Laat d.m.v. een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al is gebeld.
 5. Let op taalgebruik: niet schelden, vloeken of discrimineren.
 6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
 7. Géén aannames doen/melden maar baseer u uitsluitend op feiten.
 8. Gebruik deze WhatsAppgroep alleen waar deze voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privé-berichten.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *